sekce_obchodni_podminky

sekce_obchodni_podminky - Svatební obchod nabízí levné svatební dekorace a svatební doplňky na výzdobu svatebního stolu.

svatebni-raj.cz

Obchodní podmínky

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Objednávka je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy. Musí obsahovat veškeré formulářem předepsané náležitosti. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s obchodními podmínkami a reklamačním řádem.
 2. Prodávající bez zbytečného odkladu potvrdí doručení objednávky pomocí elektronické pošty na adresu uvedenou kupujícím v registračním formuláři.
 3. Kupující může svoji objednávku zrušit (stornovat) nejpozději do 2 hodin od jejího odeslání, a to zasláním e-mailu na adresu objednavky@svatebni-raj.cz.
 4. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem převzetí zboží kupujícím. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží jeho převzetím, nejdříve však po zaplacení kupní ceny.
 5. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
 6. Internetový obchod www.svatebni-raj.cz si vyhrazuje právo na změnu cen uvedených na
  webových stránkách, a to i bez předchozího oznámení. Dojde-li v mezidobí od přijetí objednávky do expedice zboží ke zvýšení jeho ceny, prodávající o tom kupujícího bez zbytečného odkladu informuje. Prodávající pak může svou objednávku zrušit do 2 dnů od sdělení této informace.
 7. Veskeré ceny jsou uvedeny včetně DPH.
 8. Minimální částka pro objednání je 200 Kč včetně DPH bez dopravy!
 9. Od 1.5.2015 nevyřizujeme objednávky čítající několik druhů stuh po méně než 5-ti metrech od barvy a šíře stuhy a více než 4 položky různých druhů zboží po jednom kuse nebo vzorkových doplňků a bižuterie.
 10. Vyhrazujeme si právo na změnu dopravce z důvodu, aby Vaše zásilka přišla opravdu včas nebo u zboží, které je křehké - minivína a sklo a mohlo by dojít k poškození zásilky. Taktéž z důvodů váhy a rozměru zásilky.
 11. Kupní smlouva je uzavřena a objednávka vyřízena pouze, pokud jsou vyplněné správně veškeré fakturační a dodací údaje (celé jméno a příjmení, ulice a č.p, PSČ a město)
Dodací podmínky
 1. Objednané zboží, které je skladem bude expedováno co nejdříve po příjetí objednávky, u některých výrobků je však nutné počítat s delší dobou. Zboží, které je na objednávku, vyžaduje delší čas pro výrobu. O provedené expedici zboží bude kupující informován e-mailem.
 2. Zboží v hodnotě nad 4.000 Kč bude expedováno až poté, co bude kupujícím zaplacena jeho cena na účet prodávajícího - číslo účtu 2446907001/5500 nebo 1111877002/5500.
 3. V případě, že zboží není možné odeslat, bude kupující o této skutečnosti a důvodech informován do 7 pracovních dnů od odeslání objednávky. Na základě dohody bude stanoven náhradní termín dodání. V případě nedostupnosti zboží bude navrženo náhradní řešení.
 4. Zboží bude expedováno na dobírku prostřednictvím přepravní firmy GLS nebo DPD.
 5. U objednávky nad 3.500,- Kč hradí poštovné a balné prodávající.
 6. Uvedené ceny a způsoby dopravy platí pouze pro dovoz po České republice.
 7. Za zdržení způsobené Českou Poštou neodpovídáme. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně zapsat do dodacího listu a informovat prodejce. V případě shledání porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním
  zájmu nepřevzít.
 8. Zboží, které je vyráběno na zakázku - čokolády, minivína, svatební oznámení a další, je nutné uhradit platbou předem.
Nepřevzetí zásilky

Jestliže zákazník zásilku  nepřevezme (aniž by nás jakýmkoliv způsobem informoval o nemožnosti převzít zásilku), dopouští se tím porušení podmínek, podle nichž byla uzavřena kupní smlouva a se kterými souhlasil, budeme na něm vyžadovat náhradu vzniklé škody za vynaložené náklady na poštovném, balném a fakturaci - dle §420, §588 Obč.z. Stanovená částka pak bude uhrazena na náš účet pod stejným VS jako číslo objednávky. Tato částka vám bude vyčíslena a zaslána spolu s variabilním symbolem a číslem účtu, na který je nutné pohledávku uhradit.

Pokud zákazník má nadále o zboží zájem a žádá opětovné zaslání, bude zásilka znovu odeslaná až po úhradě objednávky a vráceného poštovného předem na účet.

Zboží vyráběné přímo na zakázku - čokolády, jmenovky, vína, atd... je nutné uhradit i při nepřevzetí zásilky.

Odstoupení od smlouvy
 1. Je-li kupující spotřebitel, má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, a to i bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Bylo-li však zboží upraveno podle přání spotřebitele, nebo pro jeho osobu, nemůže od smlouvy odstoupit.
 2. Využije-li spotřebitel svého práva odstoupit od smlouvy, má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Prodávající je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení.
 3. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení, žádáme jej o dodržení následujících podmínek:
  • a. kontaktujte nás e-mailem, uveďte číslo faktury a datum dodání zboží
  • b. zboží zašlete v originálním obalu, s veškerými jeho součástmi a příslušenstvím (etikety, doplňky apod.), přiložte originální nebo kopii dokladu o koupi
  • c. zboží zašlete doporučeně a pojištěné, neodpovídáme za jeho ztrátu či poškození při cestě k nám
  • d. zboží zaslané na dobírku nebude z naší strany přijato.
 4. Bude-li zjištěno, že zboží je poškozené, má prodávající právo na náhradu vzniklé škody.
 5. Odstoupení od smlouvy při osobním odběru - k uzavření smlouvy při osobním odběru dochází až při převzetí zboží na prodejně, objednávka s výběrem osobního převzetí na pobočce je vyřizována jako nezávazná rezervace zboží.
Výměna zboží
 1. Dojde-li k chybnému výběru velikosti, kupující má právo na výměnu zboží, pokud jej zašle zpět. Zboží musí být v takovém případě neobnošené, nepoužívané a nepoškozené.
 2. Veškeré náklady (např. poštovné a balné) spojené s výměnou zboží hradí kupující.
Záruka a reklamace

 1. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen bez zbytečného odkladu sdělit prodávajícímu (nejlépe telefonicky nebo využitím elektronické pošty). Za vady vzniklé v důsledku přepravy neodpovídáme.
 2. Na veškeré zboží se vztahuje záruční doba dle zákona, a to 24 měsíců.
 3. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.
 4. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným použitím zboží, nesprávnou manipulací a skladováním, nesprávným udržováním a praním, opotřebením výrobku, živelnými pohromami, nebo jinými vnějšími vlivy.
 5. Každá reklamace musí obsahovat:
  • a. číslo objednávky (nebo daňového dokladu)
  • b. popis zjištěných vad
  • c. kontaktní údaje na reklamujícího
  • d. zboží zaslané doporučeně na naši adresu
 6. Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodl jinak.
 7. Reklamace, včetně případného odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodl na delší lhůtě.
 8. Uzná-li prodávající reklamaci, je povinen plnit dle práva, které kupující při reklamaci zvolil (odstranění vady, výměna zboží, sleva z kupní ceny, odstoupení od smlouvy a vrácení kupní ceny).
 9. Za výměnu zboží bude účtován manipulační poplatek (dle sazebníku Svatebního ráje).
Copyright
 1. Veškeré materiály publikované na webových stránkách www.svatebni-raj.cz jsou chráněny autorským zákonem. Produkty a služby, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.
 2. Kterákoliv část webových stránek e-shopu a agentury www.svatebni-raj.cz (popisy a vyobrazení prodávaných produktů, popis nákupu, rozdělení kategorií a parametrů) nesmí být zkopírována elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněna veřejnosti bez předchozího písemného svolení držitele autorských práv.
Ochrana osobních údajů:

Ochrana osobních údajů je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“) upravena v Zásadách ochrany osobních údajů, které najdete zde - https://www.svatebni-raj.cz/zpracovani-osobnich-udaju.html


Účinnost

Výše uvedené obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. července 2007.

© www.svatebni-raj.cz

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie, používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souboru cookie.   Další informace