Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

1. níže uvedené obchodní podmínky platí pro internetový obchod www.svatebni-raj.cz

2. prodejce Lucie Voženílková s oficiálním místem podnikání na adrese Sokolovská 968/189, Praha 9 – 190 00, IČ: 71537660, živnostenský list vydaný Prahou 9, č.j.: ŽO/U7116/2005/DUR

3. poštovní adresa v případě písemného kontaktu je Lucie Voženílková – Sokolovská 968/189, Praha 9 – 190 00

4. telefonický kontakt pro vyřizování dotazů a reklamací je +420 774 450 077, písemný kontakt pro vyřizování dotazů a reklamací je info@svatebni-raj.cz

5. bankovní spojení - Lucie Voženílková – číslo účtu 1111877002/5500

II. Objednávka a návrh kupní smlouvy

Objednávka je návrhem kupní smlouvy mezi dodavatelem: Lucie Voženílková, Sokolovská 968/189, Praha 9 – 190 00, IČ: 71537660 a zákazníkem, která vzniká závazným potvrzením objednávky prodávajícím, které přichází elektronickou poštou následně po odeslání závazné objednávky.

Místem dodání zboží je adresa, kterou kupující závazně udal ve své objednávce.

Vlastnické právo na zboží nabývá kupující automaticky po zaplacení své objednávky.

Prodávající se tímto zavazuje, že veškerá osobní data poskytnutá jakoukoliv formou budou považována za důvěrná a nebudou poskytnuta žádnému dalšímu subjektu. Jedinou výjimku tvoří dopravce, kterému budou předána za účelem přepravy daného zboží.

III. Platební a dodací podmínky

Zásilky jsou odesílány většinou prostřednictvím přepravní společnosti GLS.

Objednané zboží, které je skladem bude expedováno co nejdříve po přijetí objednávky, u některých výrobků je však nutné počítat s delší dobou. Zboží, které je na objednávku, vyžaduje delší čas pro výrobu. O provedené expedici zboží bude kupující informován e-mailem.

Zboží, které je vyráběno na zakázku – čokolády, minivína, svatební oznámení a další tiskoviny je nutné uhradit předem na výše uvedený účet.

Při dodání zboží do zahraničí zasíláme zboží pouze po úhradě objednávky předem na výše uvedený zahraniční bankovní účet.

Osobní odběr na prodejně není momentálně možný.

Ke každé dodávce bude přiložen daňový doklad.

O odeslané zásilce Vás informujeme vždy na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Jestliže se nevyzvednutá zásilka vrátí zpět k nám a zákazník bude požadovat opětovné zaslání, hradí veškeré tím vzniklé náklady. Při opětovném zasílání vyžadujeme vždy platbu předem na účet, na dobírku již nezasíláme.

Jestliže zákazník zásilku nepřevezme, dopouští se tím porušení podmínek, podle nichž byla uzavřena kupní smlouva a se kterými souhlasil, budeme na něm vyžadovat náhradu vzniklé škody za vynaložené náklady na poštovném, balném a fakturaci – dle §420, §588 Obč.z. - které činí maximálně 159 Kč.

Zásilky jsou zasílány prostřednictvím přepravní firmy GLS při platbě předem na účet činí dopravné 99 Kč, při platbě na dobírku činí dopravné 139 Kč a při platbě na dobírku s expresním doručením činí dopravné 159 Kč. Dopravné na Slovensko po platbě předem na účet činí 199 Kč.

Minimální částka pro objednání na dobírku činí 200 Kč bez dopravy.

U objednávky nad 2.500 Kč hradí poštovné a balné prodávající.

V případě, že zboží není možné odeslat, bude kupující o této skutečnosti a důvodech informován do 7 pracovních dnů od odeslání objednávky. Na základě dohody bude stanoven náhradní termín dodání. V případě nedostupnosti zboží bude navrženo náhradní řešení.

Za zdržení způsobené přepravcem neodpovídáme. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně zapsat do dodacího listu a informovat prodejce. V případě shledání porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít.

Vyhrazujeme si právo na změnu přepravce z důvodu, aby Vaše zásilka přišla opravdu včas nebo u zboží, které je křehké – minivína a sklo a mohlo by dojít k poškození zásilky. Taktéž z důvodu váhy a rozměru zásilky.

U objednávek přesahující hodnotu 4.000 Kč, požadujeme úhradu celé objednávky předem na účet nebo uhrazení zálohy ve výši 50%.

U objednávek čítající více položek po jednom kuse nebo metrů požadujeme úhradu celé objednávky předem. Svatební bižuterii - perličkové nebo štrasové šperky je možné vybrat nejvíce 3 druhy.

STORNO objednávky - objednávka může být stornována do 5 hodin od závazného objednání.

Barevné odstíny v doobjednávce - nemůžeme garantovat při více objednávkách - v doobjenávce stejný barevný odstín jako v předchozí objednávce. S každou novou dodávkou nám přijde u některého zboží jiný odstín.

IV. Obchodní podmínky

 1. Při nákupu zboží je účtován poplatek za dopravné – viz. III., odstavec 10.
 2. Částka za dopravné se nezvyšuje například z důvodu vysoké hmotnosti nebo rozměru.
 3. Při větších nebo opakovaných odběrech lze uplatnit navržené množstevní slevy a výhodu poštovného zdarma.
 4. Při zvolené platbě předem, očekáváme platbu do 5-ti dní od přijetí objednávky. Pokud ani po upozornění nebude platba připsána a zákazník nevyjádří souhlas se zasláním zboží na dobírku, vyhrazujeme si právo objednávku zrušit.

V. Odstoupení od kupní smlouvy, možnost vrácení zboží a peněz

Pro případ uzavření smlouvy při použití prostředků komunikace na dálku (e-shop) dodavatel dle Občanského zákoníku, § 53, odstavec 4, písmeno g) upozorňuje odběratele, že:

1. dle Občanského zákoníku, § 1829, odst. 1 má spotřebitel právo na odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodu a jakékoli sankce v případě, že se jedná o prodej zboží.

2. dle Občanského zákoníku, § 1837 se právo na odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů a jakékoli sankce nevztahuje na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání (např. šité monogramy, vazba kytic, personifikované tiskoviny a dekorace, svatební obuv apod). Odstoupení od kupní smlouvy je pak možné pouze v případě oboustranného souhlasu. Pokud zboží nepřevezme, budeme vymáhat jeho zaplacení soudní cestou.

3. dle Občanského zákoníku, § 1832 odstoupí-li spotřebitel od smlouvy v plném rozsahu, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Náklady spojené s dopravou se nevrací. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy v částečném rozsahu, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, částku odpovídající kupní ceně zboží. Náklady na dodání a dopravu se nevrací. Pokud se jedná o výměnu (např.nevhodná velikost či barva) podnikatel zašle nové zboží spotřebiteli na své náklady dopravní společností dle vlastního výběru (v tomto případě zákazník ale nemůžeme přidávat další objednané zboží. Nové zboží je nutné řádně objednat jako novou objednávku.)

4. Odpovědnost za vady a reklamace výrobků a služeb, či v případě uplatnění rozporů s kupní smlouvou, se řídí jednání dodavatele i spotřebitele dle Občanského zákoníku v platném znění.

5. Dodavatel upozorňuje, že dle Občanského zákoníku má spotřebitel nárok na reklamaci zboží v případě projevení vady do 24 měsíců od převzetí zboží.

6. Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a o případných zjištěných vadách bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího.

7. Odpovědnost za vady se nevztahuje na poškození očividně vzniklé při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při nebo po převzetí, maximálně však do 24 hodin).


VI. Postupy jednání

 1. Vrácení zboží probíhá tímto způsobem:

-          Nepoškozené zboží v originálním obalu vrátí spotřebitel do 14 dní od odstoupení od smlouvy prostřednictví České pošty nebo jiným přepravcem - na adresu Lucie Voženílková - Sokolovská 968/189, Praha 9 - 190 00.

-          Odstoupení od smlouvy provede spotřebitel buď písemně nebo e-mailem s uvedením čísla objednávky, označením položek a počtu kusů, které chce vrátit.

-          Výše částky, kterou spotřebitel obdrží zpět, se řídí pravidlem uvedeným výše.

-          Částka bude spotřebiteli vrácena do 14 dnů po obdržení zboží dodavatelem zpět na adresu místa podnikání dodavatele.

-          Částka bude vrácena převodem na bankovní účet spotřebitele, jehož číslo včetně kódu banky spotřebitel zašle e-mailem dodavateli, případně uvede v průvodním dopise zaslaným ve vrácené zásilce.

-          V případě, že je nutné poslat zboží zpět dodavateli, je zákazník povinen zboží řádně zabalit. Zákazník bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě, nemusí být vrácení zboží akceptováno. Zákazník je povinen pojistit balík minimálně na hodnotu daného zboží, po podání balíku pečlivě uschovejte podací lístek. Zboží zasílat pouze doporučeně či jako cenný balík. Zásilky odeslané na dobírku nebudou akceptovány.

 1. Postup při uplatnění reklamace:

-          Spotřebitel kontaktuje dodavatele telefonicky či e-mailem.

-          Spotřebitel uvede důvod reklamace a označení reklamovaného zboží. Spotřebitel navrhne dodavateli telefonicky či e-mailem preferovaný způsob řešení reklamace (výměna zboží, vrácení peněz, ...).

-          Reklamace bude ze strany dodavatele vyřízena nejpozději do 30 dnů. Lhůta se počítá ode dne převzetí reklamovaného zboží dodavatelem. U neopravitelných výrobních vad bude zboží vyměněno kus za kus, příp. vrácena kupní cena zboží (bez ceny dopravného při samotném nákupu). Dle §2109 Obč.zák. má kupující nárok na vrácení částky vynaložené na dopravu reklamovaného zboží k prodávajícímu. V případě, že bude tuto částku nárokovat, požaduje prodávající její vyčíslení (zaslání kopie podacího lístku) a zaslání čísla bankovního účtu, kam má prodávající tuto částku poslat. V případě neoprávněné reklamace bude zboží zasláno kupujícímu zpět dobírkou na jeho náklady.

-          Při reklamacích postupuje dodavatel vždy se snahou o vstřícný přístup nad rámec zákona upravujícího práva spotřebitele.

-          V případě, že je nutné poslat zboží zpět dodavateli, je zákazník povinen zboží řádně zabalit. Zákazník bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě, nemusí být reklamace uznána. Zákazník je povinen pojistit balík minimálně na hodnotu daného zboží, po podání balíku pečlivě uschovejte podací lístek. Zboží zasílat pouze doporučeně či jako cenný balík. Zásilky odeslané na dobírku nebudou akceptovány.

-          Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud :

a) Výrobek byl poškozen při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce, sepsat reklamační formulář s dopravcem a celkovém vyřízení informovat dodavatele. Pokud bude prokázána vina na poškození na straně dodavatele, bude na základě přiložené fotodokumentace zákazníkovi vrácena kupní cena poškozeného zboží).

b) Výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje).

c) Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).

d) Výrobek byl poškozen působením živlů.

e) Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).

VII. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu:

 1. Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu info@svatebni-raj.cz
 2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
 3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.
 4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://www.coi.cz/informace-o-adr/. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
 5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
 6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
 7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
 8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
 9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.
VIII. Ochrana osobních údajů:

Ochrana osobních údajů je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“) upravena v Zásadách ochrany osobních údajů, které najdete zde - https://www.svatebni-raj.cz/zpracovani-osobnich-udaju.html

IX. Závěrečná ustanovení:

1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

2. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Kontaktní údaje prodávajícího: Lucie Voženílková – Sokolovská 968/189, Praha 9 – 190 00, telefonní číslo - +420 774 450 077, e-mail – info@svatebni-raj.cz.

V Praze, dne 1.1.2020

 

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie, používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souboru cookie.   Další informace